“Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii”

Investeşte în oameni !
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE”
Domeniul major de intervenţie 1.2 “CALITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR”


“Reţea de colaborare universitară online
în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza
competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii”

POSDRU/86/1.2/S/62718


Beneficiar:
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro.